คำแนะนำในการติดตั้งและการใช้งาน

ข้อแนะนำในการเทคอนกรีตทับหน้า

93
92
P.9
94

ข้อแนะนำในการเทคอนกรีตทับหน้า

เมื่อการวางแผ่นพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ก่อสร้างควรปฏิบัติและตรวจสอบรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. ทำความสะอาดร่องด้านข้างของแผ่นพื้น และเก็บเศษวัสดุอื่นๆ ออกจากร่อง
 2. ตรวจดูช่องโหว่บริเวณมุมเสา และด้านข้างคานริมต่างๆ ถ้ามีให้ทำการอุดรูโหว่ขนาดใหญ่ด้วยไม้แบบหรือไม้อัด และรูโหว่ขนาดเล็กด้วยปูนทราย
 3. ราดน้ำลงในร่อง เพื่อให้ร่องเปียก และสะอาด
 4. เทปูนทราย หรือ ปูนทรายผสมหินเกล็ดเล็กๆ ลงในร่องให้เต็มและแน่น แล้วปาดผิวบริเวณปากร่องให้หยาบ (ทิ้งไว้ 24 ชม.)
 5. ทำการปัดกวาดเศษวัสดุที่อยู่บนพื้นออกให้หมด
 6. วางเหล็กตะแกรงโดยหนุนให้เหล็กตะแกรงอยู่ต่ำกว่าระดับผิวบนของคอนกรีตทับหน้าประมาณ 2.0-2.5 ซฒ. (เช่นคอนกรีตทับหน้า 5 ซม. ควรมีลูกปูนหนุนประมาณ 2.5-3.0 ซม.)
 7. ทำความสะอาดพื้นโดยการฉีดน้ำล้างเศษดินและวัสดุอื่นๆ ออกให้หมด
 8. เทคอนกรีตทับหน้าตามแบบที่กำหนด (ในขณะเทคอนกรีตทับหน้าควรให้ช่างยกเหล็กตะแกรงอยู่ตลอดเวลา) เพื่อไม่ให้เหล็กตะแกรงถูกเหยียบติดผิวแผ่นพื้นและควรฉีดน้ำเลี้ยงแผ่นพื้นให้ชุ่มล่วงหน้าในขณะเทคอนกรีตด้วยเพราะแผ่นพื้นผลิตจากคอนกรีตแห้งจะดูดน้ำจากคอนกรีตทับหน้า และจะทำให้คอนกรีตทับหน้าแตกร้าวได้
 9. หลังจากเทคอนกรีตทับหน้าแล้ว 24 ชั่วโมง จะต้องทำการบ่มคอนกรีตด้วยวิธีการฉีดน้ำหรือกระสอบชุ่มน้ำอยู่ตลอดเวลา ประมาณ 7-10 วัน
 10. ควรหลีกเลี่ยงการเทคอนกรีตทับหน้าในเวลาที่มีแสงจัด

Guidance for Overlay Concrete Topping

After finishing installation Hollow Core Slabs, please check as following:

 1. Clean up shear key groove and top surface slab.
 2. Close all the empty space with formwork or mortar.
 3. Spray water at shear key groove and gap.
 4. Pour mortar in the shear key groove and gap. (Leave it for 24 hour)
 5. Cleaning the surface slab.
 6. Put the wire mesh lower than the uppper skin of concrete topping 20-25 mm.
 7. Clean and Saturate the slab by watering.
 8. Overlay concrete topping follows structural drawing.
 9. After 24 hours, curing the concrete topping with watering about 7-10 days.
 10. Warning : Avoid to overlay concrete when it is very strong sunny.