คำแนะนำในการติดตั้งและการใช้งาน

การนำแผ่นพื้นและแผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูป เอ็มแพคไปใช้งาน

การนำแผ่นพื้นและแผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูปเอ็มแพคไปใช้งาน
WHERE TO USE MPAC HOLLOW-CORE SLABS / PRECAST WALL

  • แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปแบบไม่เทคอนกรีตทับหน้า UNTOPPED SLAB
  • แผ่นผนังคอนกรีตภายใน INTERNAL WALL
  • แผ่นพื้นถนน HOLLOW CORE SLAB ROAD
  • แผ่นผนังรั้ว HOLLOW CORE WALL FENCE
  • แผ่นผนังคอนกรีตภายนอก EXTERNAL WALL
  • แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป HOLLOW CORE SLAB