ขั้นตอนการผลิต

วัตถุดิบ

เพื่อให้ได้คอนกรีตที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน และควบคุมค่าการยุบตัวของคอนกรีตให้เป็นศูนย์ (ZERO-SLUMP CONCRETE) จึงต้องเลือกใช้วัตถุดิบที่ดีมีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

คอนกรีต

  • สำหรับผลิตแผ่นพื้น ใช้กำลังอัดประลัยที่ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 400 kgs./cm2 (Cylinder)
  • สำหรับคอนกรีตทับหน้าใช้กำลังอัดประลัย 28 วัน ไม่น้อยกว่า 210 kgs./cm2 (Cylinder)
  • การคำนวณความสามารถในการรับน้ำหนักปลอดภัย เป็นไปตามข้อกำหนด ACI 318 (Building Code Requirements for Structural Concrete and Commentary)

ประกอบไปด้วย

ปูนซีเมนต์ ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ตามมาตรฐาน มอก. 15 เล่ม 1

มวลผสมคอนกรีต ตามมาตรฐาน มอก. 566-2528

หิน 3/8” ทราย

ลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง ตามมาตรฐาน มอก. 95-2540 ลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง ตามมาตรฐาน มอก. 420-2540

9 ขั้นตอนการผลิต

1.

ผสมคอนกรีต
Concrete Mixing

2.

ดึงลวด
Prestressing

3.

หล่อคอนกรีต
Extruding

4.

บ่มคอนกรีต
Curing

5.

ตัดให้ได้ขนาด
Cutting

6.

ตรวจสอบขนาด
Inspection

7.

ตรวจสอบคุณภาพ
Quality Control

8.

ขนส่ง
Transportation

9.

การติดตั้ง
Installation