คำแนะนำในการติดตั้งและการใช้งาน

การเปิดช่องแผ่นพื้น

การเปิดช่องพื้น
FLOOR OPENING

การจัดวางแผ่นพื้นเมื่อระยะไม่ลงตัว
SLABS ARRANGEMENT

ช่องว่างเมื่อบากเสา
GAP BETWEEN COLUMN AND SLAB

ระยะนั่งคานของแผ่นพื้น
RANGE OF BEARING ON BEAMS

การบากเข้าเสาของแผ่นพื้น
CUTTING FOR COLUMN POSITION

ระยะการวางหมอนไม้
SUPPORTING POINT