คำแนะนำในการติดตั้งและการใช้งาน

การติดตั้งแผ่นผนังสำเร็จรูป

การเปิดช่องแผ่นผนัง
HOLLOW CORE WALL OPENING

การติดตั้งแผ่นผนังสำเร็จรูป
PRECAST WALL INSTALLATION