คำแนะนำในการติดตั้งและการใช้งาน

การใช้ผนังสำเร็จรูปแบบมีรูกลวง

การใช้ผลังสำเร็จรูปแบบมีรูปกลวง (แบบไม่มีเหล็กหนวดกุ้ง)

ผนังสำเร็จรูป (Hollow Core Wall)
แบบเสียบในร่องเสาเหล็ก

ผนังสำเร็จรูป (Hollow Core Wall)
แบบเสียบในร่องเสาคอนกรีต

หมายเหตุ – ความยาว (L) ของแผ่นผนังที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 60 เท่าของความหนา (t)  / (L < 60t)